Hoolahop´s Ballerina med 6 hvalpe, født ved naturlig fødsel.

Opdræt af Kromfohrländere

Der er mange aspekter at tage vare på, når man opdrætter kromfohrländere. Grundlæggende er kromien en sundt bygget hund, uden bygningsmæssige medfødte skavanker. Men dette skal gerne gå op i en højere enhed med behageligt temperament, hvor hundene kan fungere som familiehunde og evt. også klare sig som agilityhund, rallyhund og andre former for træning. Sundhed i al almindelighed er meget vigtig. De indre sygdomme som man ikke umiddelbart kan se, kan være svære at have med at gøre, hvis man ikke kan teste avlshundene. Der findes ikke tests for ret meget. Minimal indavl kan til en vis grad forebygge syge dyr. Derfor har vi også brug for at stambogsføre alle hunde, uanset om de skal udstilles eller ej. Vi har brug for at kunne gå tilbage og afdække identiteten og spotte, hvilke hunde der evt. bærer godt og skidt  videre.

Jeg appellerer til, at man ikke laver "PIRATAVL" dvs. opdrætter hvalpe, der ikke bliver stambogsført. Både hanhundeejer og tæveejer har et stort ansvar ved at sætte hvalpe i verden, hvalpe, hvor der evt. ukontrolleret genereres sygdomme.

Jeg ønsker ydermere at fremme , at hundene kan føde selv og ikke skal have kejsersnit. Der kan være forskellige ting ved tæven, eller hvalpene som forårsager kejsersnit, men jeg er også overbevist om, at der sker unødige kejsersnit pga. management omkring tæven ang. fodring, forstyrrelser ved fødslen.

Der er som noget nyt kommet en test for hyperkeratose. Denne test er et vigtigt redskab, som jeg fremtidigt vil bruge til at afdække hvorledes mine egne hunde evt. er bærere af genet eller ej.

Mine mål er:

Godt temperament

Høj grad af sundhed

God farve - helst den dybrøde kobberfarve

Tæver, der kan føde selv, hanhunde der kan parre naturligt

Racetypisk eksteriør

REDSKABER: Minimere indavl, bruge raske avlsdyr, afdække sygdomme via gentests, når det er muligt, følge opdræt og bede om tilbagemelding, hvis sygdomme opstår. ALTID stambogsføre hvalpe og kende hvalpens baggrund. Udstilling af afkom.

Ideelt vil jeg gerne have mine hunde til hjemlandet Tysklands Körung, fordi der både testes sundhed, eksteriør og temperament. Om ikke andet, håber jeg på at nogle af hvalpekøberne vil tage mit opdræt videre til Körung.

SE OGSÅ: Menupunktet HUNDEJORDEMODER.

 

Hoolahop´s Badut. Junior Verdens Vinder 2010. At få afkom afprøvet på udstilling er et vigtigt redskab for mig som opdrætter. Det er et pejlepunkt, der fortæller lidt om, hvad der er godt og skidt. Men de indre ting: Test af arvelige sygdomme og temperament er noget der også er med til at afgøre om en hund fungerer godt eller skidt. i Danmark har vi endnu ikke Körung, som tager højde for disse aspekter også, men måske kan vi en dag få dette med - evt. med hjælp fra moderlandet Tyskland.